Informatie

Prijs, annulatie & subsidie

Prijs

De deelnamekost staat per activiteit op deze website vermeld en is meestal per leerling. Soms worden minimum prijzen per klas gerekend. Elke school ontvangt na de activiteit een factuur op basis van het aantal aanwezige leerlingen (begeleiders betalen niets). 

Voor activiteiten die buiten het gemeenschapscentrum plaatsvinden wordt gefactureerd op basis van het aantal reservaties: 

  • Alle concerten in BOZAR 
  • Alle Explo Expo projecten 
  • Dancing Queen: film + workshop 

Voor alle andere activiteiten zal steeds 90% van de reservatie aangerekend worden, ook als het aantal afwezigen meer dan 10% bedraagt. 

 

Annulatie

Annulatie door de school 

Indien een school wenst te annuleren, zal eerst samen naar een oplossing gezocht worden. Pas wanneer deze niet gevonden wordt, zal de activiteit aangerekend worden. Hoe sneller we op de hoogte zijn, hoe meer kans dat we een oplossing vinden. Indien we geen oplossing vinden, wordt bij annulatie door de school het volledige bedrag gefactureerd. De bevestigingsbrief die einde september naar de scholen wordt verstuurd, geldt als contract. 

Enkel in geval van overmacht (deelnameverbod door de overheid, zoals bv omwille van Covid-19, stakingen die minder dan 2 weken op voorhand zijn aangekondigd of terreurdreiging) worden geen kosten aangerekend. Verwittig ons en vermeld als annulatiereden overmacht.   

Scholen die zonder verwittiging niet komen opdagen, betalen de volledige som. 

Scholen die laattijdig komen opdagen bij een activiteit en niet meer toegelaten worden omdat de activiteit reeds gestart is, dienen eveneens de volledige som te betalen. 

Het overzicht met de reservaties per klas dat de directie eind september ontvangt, geldt als overeenkomst. Reservaties worden als definitief beschouwd. 

 

Annulatie door de organisator 

Indien een activiteit niet kan doorgaan omwille van organisatorische reden (ziekte speler, technisch probleem,...) zal de school zo snel mogelijk verwittigd worden en gezocht worden naar een nieuwe datum. De activiteit zal enkel aangerekend worden als ze op een ander moment georganiseerd kan worden. 

 

Subsidie

Klas in Actie is de subsidie van VGC-Onderwijs voor educatieve initiatieven op school. Scholen die samen met externe partners activiteiten organiseren voor hun leerlingen, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen. De activiteiten moeten wel passen binnen een aantal vastgelegde thema’s. Scholen kunnen hun aanvraag indienen via het VGC-subsidieloket.