Informatie

Over Ons

Wie zijn wij

SchoolpodiumNoord is een initiatief van de vijf gemeenschapscentra van noordoost Brussel: De Kriekelaar, De Linde, Everna, Nohva en Ten Noey. Deze gemeenschapscentra bieden de scholen van Schaarbeek, Haren, Evere, Neder-Over-Heembeek en Sint-Joost-ten-Node elk jaar een divers cultureel- en educatief programma tijdens de schooluren. Het aanbod bestaat uit een ruime keuze theater, dans, muziek- en filmvoorstellingen en educatie.

Visie en missie

Kunst- en cultuureducatie én participatie komen niet alleen de culturele competenties ten goede, maar helpen kinderen en jongeren vaardigheden ontwikkelen, zoals waarnemen en verbeelden. Competenties die de betrokkenheid, de cognitieve leerprocessen, het creatief denken, de persoonsontwikkeling en de maatschappelijke vorming van de leerlingen versterken.

Zie een uitstap dus niet enkel als een éénmalig moment, maar benut het ook nadien om er met de leerlingen over te reflecteren. Elke leerling zal een andere ervaring hebben, dit maakt kunst en cultuur net zo bijzonder. Leerlingen leren op die manier hun mening en ervaring verwoorden, leren luisteren naar andere meningen/ervaringen en respect hebben voor elkaars anders denken en zijn.

De vijf GC's van SchoolpodiumNoord wil via hun scholenwerking elk kind de kans geven om aan cultuur te participeren. Streefdoel is dat elke klas minstens aan één culturele activiteit per schooljaar participeert.