Informatie

Voor & nabespreking

Voorbereiding 

Leerlingen die zijn voorbereid op een activiteit zijn reeds geprikkeld en hierdoor meer gemotiveerd en nieuwsgierig. Uit ervaring weten we dat leerlingen een fijner publiek vormen wanneer ze zijn voorbereid. 

Bij de meeste (podium)activiteiten bieden we omkadering aan. Dat kan in de vorm van een lesmap of met het digitaal spel ‘Voor de Show’. Een paar weken voor de voorstelling ontvang je een herinneringsmail met een link naar de lesmap.  

  

Voor De Show 

Voor De Show is een interactief, digitaal spel om leerlingen van 6 tot 12 jaar warm te maken voor een theatervoorstelling. Tijdens één lesuur leren je leerlingen over theatercodes, krijgen ze een virtuele rondleiding in een cultuurhuis en stelen ze zelf de show met creatieve opdrachten (tekenen, schrijven en uitbeelden). En dat alles met een minimale voorbereidingstijd. In de klas start je het spel eenvoudig op een digibord of een laptop en projector. Je surft naar voordeshow.be en waarna theaterspookje Theo je de weg wijst.  Je bepaalt zelf hoeveel tijd je in het spel spendeert en welke onderdelen je speelt. 

Voorstellingen waarbij een Voor De Show omkadering is ontwikkeld, zijn aangeduid met het icoon. 

  

De dag zelf 

Vertrek ruim op tijd zodat je 10 minuten op voorhand aankomt. Zo is er voldoende tijd om iedereen rustig zijn jas in de vestiaire te laten hangen en plaats te nemen in de zaal. 

Ben je lang onderweg? Beschouw dit niet als verloren tijd maar als een leermoment (verkeersregels, kaartlezen, gebouwen en monumenten ...) 

Merk je onderweg dat jullie niet op tijd zullen zijn, verwittig dan telefonisch het gemeenschapscentrum of de contactpersoon aangegeven in de bevestigingsmail. Zo kunnen we samen met het gezelschap en de reeds aanwezige scholen bespreken of we de voorstelling later kunnen laten beginnen. Eenmaal een voorstelling van start gegaan is, kunnen wij geen klassen meer toelaten in de zaal. 

Bij activiteiten in klasverband zoals workshops, wandelingen, …wordt van de leerkrachten verwacht dat zij ervoor zorgen dat de leerlingen betrokken zijn en niet storen, zodat de begeleider kan focussen op inhoud en niet op ordehandhaving. Leerkrachten doen bij voorkeur mee. 

Bij podiumactiviteiten is het belangrijk dat leerlingen op voorhand de gedragscodes hebben aangeleerd. Ook ouders en andere begeleiders moeten hiervan op de hoogte zijn. 

  

De theatercodes op een rijtje 

  • Het personeel van de gemeenschapscentra ontvangt jou en je klas met veel plezier! Volg de richtlijnen van het personeel omtrent het plaatsnemen en verlaten van de zaal. 
  • Telefoons worden uitgezet, dus ook geen berichten checken of dergelijke tijdens een voorstelling (het licht is storend en je geeft een signaal naar leerlingen en spelers). 
  • Er worden geen foto’s genomen tijdens een voorstelling. Dit is niet alleen storend, maar heeft ook te maken met auteursrechten. Voor of na de voorstelling kan je foto’s nemen, bv tijdens het groeten van de spelers.
  • Drank en eten mogen niet mee de zaal in.
  • Ga bij theater-, -muziek, en filmvoorstellingen tussen de leerlingen zitten of op de uiteinden van de rijen, zodat je indien nodig kan ingrijpen zonder de voorstelling te storen.
  • Het is soms moeilijk om vooraf te bepalen hoeveel je leerlingen laat reageren tijdens een voorstelling. Hou er rekening mee dat de interactie tussen publiek en uitvoerders bij theater, dans, concerten erg belangrijk is. Laat kinderen dus toe om te reageren, maar kom tussen als hun gedrag storend is. Sommige voorstellingen lokken veel reacties uit en andere verlangen naar stilte. Geef vooral aan de leerlingen mee dat praten tijdens een voorstelling storend is en klappen best voor het einde wordt bewaard. Lachen, huilen, (niet te hard) gillen, … zijn spontane reacties die tijdens een voorstelling kunnen opwekt worden. Laat ze gerust toe zolang ze niet storend zijn voor de anderen. Spelers ervaren het vaak als storender dat leerkrachten tijdens de voorstelling zitten te ‘sjjjjj’-ten of leerlingen luid tot de orde roepen. Probeer indien het nodig is dit zo discreet mogelijk te doen.
  • Hoe ouder kinderen zijn, hoe meer ze weten dat als de vertoning gedaan is, de spelers met een applaus worden bedankt. Vertel dus op voorhand (vooral aan de jongsten) dat ze hun appreciatie op deze manier kunnen tonen.
  • Als leerkracht heb je een belangrijke voorbeeldfunctie en ook non-verbale signalen worden opgepikt door leerlingen. Waarom zou een leerling aandachtig zijn en zwijgen als de leerkracht zijn smartphone benut tijdens een activiteit? Bedankt om jouw enthousiasme en aandacht tijdens een voorstelling door te geven aan je klas. 

  

Nabespreking

Soms horen we dat een voorstelling te moeilijk was voor de leerlingen. Hoewel leerlingen niet altijd alles begrijpen, kan dit juist aanzetten tot nadenken. Het ontbreken van pasklare antwoorden is een essentieel onderdeel van kunst- en cultuureducatie. Voer in de klas een gesprek over wat jullie gezien hebben. Verschillende visies leiden vaak tot interessante en verrassende interpretaties.

 

Evaluatie 

We zijn ook benieuwd naar de bevindingen van jou en van je leerlingen. Na de activiteit krijg je automatisch een evaluatiefiche toegestuurd via mail. Je vindt deze ook terug op de website.